1. Általános tájékoztatás:
1.1. A www.300bowlingclub.ro weboldalt a Gabreal-Estate s.r.l . (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A Szolgáltató adatai:
Székhely: Miercuera Ciuc Leliceni str.41.
Képviselő: Bonifert Gábor ügyvezető igazgató
Cégjegyzékszám: J19/539/2008
Adószám: RO23939788
E-mail: office@300bowlingclub.ro

1.2. A www.300bowlingclub.ro weboldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.
1.3. A www.300bowlingclub.ro weboldalon közvetlenül – pályafoglaláson kívül - semmilyen szolgáltatás nem rendelhető meg, a Szolgáltató közvetlenül semmilyen elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nem nyújt.
1.4. A www.300bowlingclub.ro weboldalon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik.

2. Szerzői jogvédelem:

2.1. A weboldal és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult.
2.2. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.

3. A honlap használatának feltételei:

3.1. A honlapot megtekintő felhasználó a honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására - azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történ_ rögzítésére vagy kinyomtatására - jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.
3.2. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történ_ tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomként való feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára, sem ellenérték fejében, sem anélkül.

4. Felelősség a szolgáltatásért:

4.1. A Szolgáltató törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget.
4.2. A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal.
4.3. A Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.

5. Adatvédelem:

5.1. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe.
5.2. A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatokra vonatkozó törvényeket betartja.

6. Jogkövetkezmények:

6.1. A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a Szolgáltató haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Map
Foglalás
TEL.: 0266 316 380

       12:00 - 22:00-ig


Csíkszereda, Szentlélek u. 41 sz,
Hargita megye